Záchrana tradičných horských oviec na zjazdovkách

Modernizácia ľudského života so sebou prináša mnoho pozitívnych vecí. No, okrem života ľudí, vo veľkej miere ovplyvňuje aj okolitú prírodu, či zvieratá v nej.

Projekt záchrany valašských oviec na území Nízkych Tatier patrí medzi aktivity, ktoré sú inšpirované minulosťou a ponúkajú dnešnému človeku pohľad na krásu pastierskeho remesla, avšak v novodobých podmienkach. Prijoritou projektu je revitalizácia chovu pôvodných horských oviec v symbióze so súčasnou dobou.

Kým počas zimy je panoráma pod Chopkom charakteristická pohľadom na zasneženú zjazdovku plnú lyžiarov, v lete biele zjazdovky nahrádzajú zelené lúky, ktoré sa počas prázdninových mesiacov stanú domovom početného stáda, viac ako 40 valašských ovečiek. V lokalite Priehyba tak  môžu prázdninujúci návštevníci stretnúť voľne sa pasúce biele ovečky sprevádzané pastierskymi psami druhu Border kólia a Pyrenejský horský pes.

“Myšlienka nechať spásať  zjazdovkové lúky v Jasnej ovcami vznikla z túžby zachrániť pôvodnú slovenskú ovcu, ktorá sa kedysi v týchto lokalitách hojne chovala. Bohužiaľ, modernizácia chovu a šľachtenie oviec určených špeciálne na mäso alebo mlieko ju vytlačila takmer k vyhynutiu,” hovorí chovateľ Peter Kompiš zo spoločnosti REVITALL, ktorá sa venuje trvalo udržateľným prírodným projektom.

Prvá zmienka o chove oviec je historicky datovaná už do roku 1151. Valašská ovca, ktorej radi hovoríme “valaška”, sa na územie Slovenska dostala valašskou kolonizáciu v 13. a 14. storočí. Celé generácie sa tieto ovce chovali na našom území v nadmorskej výške 600 až 1200 metrov, a to hlavne na Liptove, Kysuciach, Orave, Spiši, ale tiež v oblasti Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry, či v Spišskom Rudohorí. Pre dané územia šlo o ideálne chovné zviera, nakoľko sa vedelo prispôsobiť drsným podmienkam horských a podhorských oblastí. 

Pôvodná valaška patrí medzi naše národné plemená. Na Slovensku sa doteraz chovala iba veľmi malá populácia, ktorá bola zaradená do génových rezerv ohrozených druhov zvierat. V minulom storočí sa pôvodné plemeno v snahe získať vyšší výnos mäsa, či mlieka alebo jemnejšiu vlnu, krížilo s inými typmi oviec. Chovatelia chceli docieliť vznik väčších a výnosnejších oviec než bola táto malá, no o to húževnatejšia ovečka. Prešľachťovanie plemena malo za následok strácanie sa pôvodnej valašky až tak, že okolo roku 1980 sa tvrdilo, že je vzácnejšia než tiger sibírsky.

V posledných rokoch sa niekoľko nadšencov v Česku a na Slovensku snaží vrátiť krásu týchto odolných oviec späť na horské lúky. Priekopníkom, ktorý sa najviac zaslúžil o záchranu valašiek, bol moravský chovateľ Peter Šimeček, ktorý už v roku 1985 upozorňoval na miznutie tejto tradičnej ovečky z našich pastvín. Jeho snaha o rozmnoženie valašiek má aj v súčasnosti svojich nasledovníkov. “Už pred 10 rokmi bola snaha dostať ovce aj na tatranské zjazdovky, tam to však nebolo možné, takže o to viac sa tešíme, že sa to podarilo v Jasnej. Nejde pritom len o ekológiu, ale bonusom je aj nový zážitok pre návštevníkov, ktorí počas svojich letných túr budú môcť navštíviť na Priehybe aj valašky a pastierske psy, ktoré ich počas pastvy sprevádzajú.” podotkol predseda predstavenstva TMR a.s., Igor Rattaj.

Spásanie  vysokohorských lúk ovečkami v sebe spája hneď dva projekty s ekologickým rozmerom. Samotnú pastvu, ale aj zber zálohovaných plastových fliaš, z ktorých výťažok bude využitý práve na podporu chovu valašiek v Nízkych Tatrách. Ako vysvetľuje Diana Migaľová Baschierová z občianskeho združenia Tatry máme radi: “Pri návšteve aquaparku sme zistili, že návštevníci zálohované fľaše nemajú kam vracať. Domov sa im ich nosiť nechce, takže namiesto zálohovania končia v klasickom odpade. Tak vznikla myšlienka osadiť v aquaparkoch špeciálne zberné nádoby na tento druh odpadu. Každý kto prispeje plastovou fľašou do zbernej nádoby, zároveň podporí chov ovečiek na tatranských lúkach. Návštevníci teda majú možnosť následne reálne vidieť, ako môže ich odpad pomôcť rozvíjať ekologický projekt.”

Oba projekty sú prvými lastovičkami, ktoré majú potenciál ďalej sa rozrastať. Ak sa chov oviec i zber plastových fliaš na tatranskom území osvedčí, realizátori oboch projektov ich plánujú v ďalších sezónach rozšíriť.